Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Pemerintahan ยป Sumber Daya Manusia


No Pangkat/Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Golongan I 105 10 115
2 1. I/A (Juru Muda) 1 - 1
3 2. I/B (Juru Muda Tingkat I) 5 2 7
4 3. I/C (Juru) 16 5 21
5 4. I/D (Juru Tingkat I) 83 3 86
6 Golongan II 3350 1868 5218
7 5. II/A (Pengatur Muda) 493 190 683
8 6. II/B (Pengatur Muda Tingka 836 307 1143
9 7. II/C (Pengatur) 840 695 1535
10 8. II/D (Pengatur Tingkat I) 1181 676 1857
11 Golongan III 10396 12524 22920
12 9. III/A (Penata Muda) 2006 2022 4028
13 10. III/B (Penata Muda Tingkat 2512 2773 5285
14 11. III/C (Penata) 2532 3097 5629
15 12. III/D (Penata Tingkat I) 3346 4632 7978
16 Golongan IV 4078 4405 8483
17 13. IV/A (Pembina) 2305 2787 5092
18 14. IV/B (Pembina Tingkat I) 1369 1379 2748
19 15. IV/C (Pembina Utama Muda) 216 179 395
20 16. IV/D (Pembina Utama Madya) 130 42 172
21 17. IV/E (Pembina Utama) 58 18 76
22 Jumlah 17929 18807 36736


Sumber : Badan Kepegawaian Daerah